Niewydolne serce – co dalej?

Niewydolne-serce
Opis

Niewydolność serca najczęściej wiąże się z obniżeniem siły skurczu lewej komory co wyraża się spadkiem frakcji wyrzutowej – ilość krwi przekazywanej przez serce do tętnic poniżej 50%. Najłatwiej możną ją ocenić wykonując echokardiografię.

Przyczyny takiego uszkodzenia :

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Przebyty zawał serca
 • Kardiomiopatie (choroby mięśnia sercowego)
 • Wady zastawek serca

Objawy niewydolności serca:

 • Duszność
 • Mała tolerancja wysiłku
 • Obrzęki
 • Arytmie.

Leczenie:

 • prawidłowa dieta
 • zaniechanie palenia papierosów
 • kontrola ilości spożywanych płynów
 • systematyczne przyjmowanie leków
 • angioplastyki tętnic odżywiających serce
 • operacje serca
 • wszczepianie urządzeń elektrycznych (kardiowertery-defibrylatory, resynchronizacja)
Diagnostyka i prowadzenie leczenia wymaga doświadczenia.
Zapraszamy do Cardiomedu”
Słowa kluczowe