Badanie Vo2 max

Vo2max
Opis

Dlatego warto zrobić badanie wydolnościowe – aby poznać swój organizm. Podczas

dobrze przeprowadzonego badania możemy dowiedzieć się wiele ciekawy faktów na temat

naszego ciała. Poniżej postaram się opisać kila z nich:

  •  VO2max – jest to magiczne pojęcie określające ilość tlenu jaką nasz organizm może

spalić w ciągu jednej minuty, zazwyczaj podawane w ml/min/kg masy ciała – jednym

słowem naszą wydolność. Znając jej wartość możemy określić stan naszego zdrowia,

ponieważ otrzymane wyniki świadczą o możliwości naszego ciała do sprostania

wymaganiom treningu. Poziom wydolności ulega obniżeniu się wraz z wiekiem,

dlatego zawsze trzeba go indywidualnie interpretować. Niska wydolność może

świadczyć o niewydolnym układzie krążenia co również jest bardzo ważną

informacją.

  •  Sprawność układu oddechowego –spotkałem się z różnymi zaleceniami dotyczącymi

oddychania, jedni mówią, że trzeba oddychać bardzo głęboko, bardzo spokojnie i

miarowo, szybko i płytko, szybko i głęboko, przytrzymując powietrze w płucach,

przytrzymując wydech. Pozostaje pytanie która z tych wersji jest prawidłowa.

Wszyscy wiedzą, że oddychać trzeba bo w powietrzu jest tlen który jest nam

niezbędny do życia. Pozostaje pytanie jak oddychać aby było to skuteczne,

ekonomiczne i nie obciążało nas podczas wysiłku. Do tego tematu też podchodzimy

indywidualnie, a po badaniu jesteśmy w stanie powiedzieć jak oddychać aby osiągać

lepsze wyniki lub mniej się męczyć.

  • Progi przemian – zasadniczo wszyscy o tym pojęciu słyszeli, każdy kto trochę

interesuje się sportem wie, że trening w oparciu o wyznaczone strefy treningowe jest

skuteczny. Wiele osób pyta o wyznaczanie tętna maksymalnego, bo na podstawie jego

wartości pulsometry mogą określić ich strefy treningowe. Zacznę od tego, że w

obecnej chwili nie ma na rynku dostępnego pulsometru który określa strefy

treningowe. One po prostu dzielą procentowo zakresy względem tętna maksymalnego.

Podobnie jak określanie tętna maksymalnego względem wzoru 220 – wiek. Często

klienci pytają dlaczego mają większe HR od maksymalnego, lub dlaczego mają tak

niskie tętno. Problem polega na tym, że to wszystko jest tylko statystyką gdzie wzór

220 – wiek podobnie jak wyznaczanie stref treningowych względem tętna

maksymalnego są adekwatne dla 1000 osób, ale dla każdej z osobna już raczej nie.

Dlatego podczas badania określa się dokładne indywidualne strefy treningowe.

W tym momencie warto podkreślić na czym polega różnica pomiędzy progiem

mleczanowym, beztlenowym czy wentylacyjnym. Zasadniczo na niczym. Wszystkie

określają ten sam moment wysiłku po przekroczeniu którego nie jesteśmy w stanie

przez dłuższy czas utrzymać zdanej intensywności wysiłku. Różnica polega na

zastosowanej metodzie pomiarowej. Co więcej przy dobrym określeniu progów

przemian nie ma różnicy pomiędzy poszczególnymi metodami. Warto pamiętać, że

metoda kwasomlekowa wiąże się z pobieraniem krwi podczas biegu lub w przerwach i

nie możemy określić więcej parametrów jak strefy treningowe. Popularność metody

kwasomlekowej jest związana ze stosunkowo niskim kosztem zakupu analizatora

(mało dokładne w granicach 1000-2000 zł). Natomiast koszt zakupu ergospirometru

wysokiej klasy (a tylko z takim otrzymamy dokładne wyniki) wynosi około 150 000

zł.

Znając swoje tętno progowe możemy bardzo dokładnie rozplanować trening. Co

więcej jeśli start na 5, 10 czy więcej kilometrów zaczniemy powyżej jego wartości to

mamy ogromne szanse na nie ukończenie dystansu, lub co najmniej skończenie go z

gorszym czasem. Dzieje się tak ponieważ powyżej tętna progowego narasta stężenie

kwasu mlekowego w naszym ciele. Kwas mlekowy sprawia że nasze mięśnie przestają

działać efektywnie, kurczą się wolniej, zaczynają nas boleć, czujemy zmęczenie

zaczyna nam brakować powietrza. W efekcie musimy zwolnić co powoduje, że

osiągniemy gorszy rezultat niż gdybyśmy zaczęli z mniejszą intensywnością, a na

ostatnim kilometrze dali z siebie wszystko.

  • Tętno spalania tkanki tłuszczowej – większość trenerów oblicza je na podstawie

statystycznych wzorów (na temat ich przydatności pisałem nieco wyżej). W praktyce

HR wacha się w przedziale od 100-165, a jedynym sposobem na określenie jego

wartości jest wykonanie badania wydolnościowego. Otrzymana wartość jest bardzo

przydatna przy odchudzaniu, ponieważ przy tej intensywności nasz organizm spala

głównie tłuszcze. W efekcie trening nie jest męczący, trudno jest się przetrenować, nie

ma wahań poziomu glukozy przez co czujemy się dobrze i nie jesteśmy głodni po

zakończonym wysiłku. Możemy działać efektywniej. Dla sportowców jest to bardzo

przydatne przy startach w długich wyścigach np. w maratonie. Jeśli zaczną wysiłek ze

zbyt mocną intensywności i nie będą spalać tłuszczów to w efekcie po 2-3 godzinach

zabraknie im energii, mimo spożywania odżywek podczas wysiłku.

Słowa kluczowe