Migotanie przedsionków – czynniki ryzyka.

20_m
Opis

Głównymi czynnikami predysponującym do wystąpienia  migotania przedsionków są:

  • Nadciśnienie tętnicze
  • Wady zastawkowe -szczególnie zastawki mitralnej
  • Choroba niedokrwienna serca w tym także przebyty jak i świeży zawał serca
  • Choroby płuc jak astma oskrzelowa  i obturacyjna choroba płuc
  • Nadczynność tarczycy – najczęstsza przyczyna pozasercowa

Odpowiednio lecząc te choroby lub zapobiegając ich wystąpieniu, możesz uchronić się przed arytmią jaką jest migotanie przedsionków.

Słowa kluczowe

/ / / /

Porady powiązane tematycznie