Porada kardiologiczna 240 zł – 440 zł
Poradnia specjalistyczna 250 zł
Porada kardiologa dziecięcego z badaniem echo serca 420 zł
Badanie echo serca przezklatkowe 180 zł
Badanie echo serca przezprzełykowe 440 zł
Test wysiłkowy EKG 180 zł
Badanie holterowskie EKG 24 godz 160 zł
Badanie holterowskie EKG 48 godz 230 zł
Badanie holterowskie EKG 7 dni 600 zł
Badanie holterowskie ciśnienia tętniczego 24 godz 160 zł