Diagnostyczny test  wysiłkowym EKG  jest wykonywany na bieżni ruchomej lub cykloergometrze stacjonarnym (rowerek), wg specjalnego protokołu obciążenia. dzięki temu badaniu można:

  • wykazać lub wykluczyć niedokrwienie serca w trakcie wysiłku
  • Określić rezerwę wieńcową – czyli zakres bezpiecznego wysiłku dla osoby z chorobą wieńcową
  • ocenić skuteczność angioplastyki wieńcowej ( PTCA)
  • ocenić kliniczną istotność zmian w naczyniu wieńcowym celem decyzjii czy warto wykonywać angioplastykę ( PTCA)
  • ocenić istotność kliniczną wady zastawkowej
  • wykonać diagnostykę zaburzeń rytmu prowokowanych wysiłkiem