To produkt dzięki któremu uzyskasz pomoc we wszystkich problemach układu sercowo- naczyniowego w jednym miejscu.Kompleksowa opieka kardiologiczna to nie tylko porada kardiologiczna.

To całościowa opieka nad pacjentem z chorobą układu sercowo naczyniowego To możliwość przeprowadzenia w krótkim czasie w jednym miejscu całej diagnostyki  specjalistycznej, badań laboratoryjnych z ich interpretacja i szczegółowymi  zalecenia co do dalszego postępowania.

Kompleksowa opieka kardiologiczna to leczenie:

 • choroby niedokrwiennej serca,
 • nadciśnienia tętniczego,
 • zaburzeń rytmu,
 • niewydolności serca,

ale to również:

 • kwalifikacja do ablacji częstoskurczów i migotania przedsionków,
 • kwalifikacja do zabiegów angioplastyki wieńcowej ( PTCA),
 • kwalifikacja do wszczepienia stymulatora serca, ICD, CRT-D,
 • kwalifikacja do zabiegów CABG lub PTCA,
 • kwalifikacja do by-passów i zabiegów wszczepienia protez zastawkowych,
 • ocena   skuteczności leczenia po zabiegach angioplastyki,
 • kontrola po zabiegach kardiochirurgicznych i dalsza opieka kardiochirurga.

Kompleksowa opieka kardiologiczna to również leczenie powikłań  sercowo-naczyniowych  oraz stanów współistniejących takich jak:

 • otyłość,
 • cukrzyca,
 • niewydolność nerek,
 • udar mózgu,
 • miażdżyca tętnic obwodowych.

To wszystko zapewnia zespół doświadczonych lekarzy kardiologów oraz specjalistów z innych dziedzin

To produkt dzięki któremu uzyskasz pomoc we wszystkich problemach układu sercowo- naczyniowego w jednym miejscu.Kompleksowa opieka kardiologiczna to nie tylko porada kardiologiczna.

To całościowa opieka nad pacjentem z chorobą układu sercowo naczyniowego To możliwość przeprowadzenia w krótkim czasie w jednym miejscu całej diagnostyki  specjalistycznej, badań laboratoryjnych z ich interpretacja i szczegółowymi  zalecenia co do dalszego postępowania.

Kompleksowa opieka kardiologiczna to leczenie:

 • choroby niedokrwiennej serca,
 • nadciśnienia tętniczego,
 • zaburzeń rytmu,
 • niewydolności serca,

ale to również:

 • kwalifikacja do ablacji częstoskurczów i migotania przedsionków,
 • kwalifikacja do zabiegów angioplastyki wieńcowej ( PTCA),
 • kwalifikacja do wszczepienia stymulatora serca, ICD, CRT-D,
 • kwalifikacja do zabiegów CABG lub PTCA,
 • kwalifikacja do by-passów i zabiegów wszczepienia protez zastawkowych,
 • ocena   skuteczności leczenia po zabiegach angioplastyki,
 • kontrola po zabiegach kardiochirurgicznych i dalsza opieka kardiochirurga.

Kompleksowa opieka kardiologiczna to również leczenie powikłań  sercowo-naczyniowych  oraz stanów współistniejących takich jak:

 • otyłość,
 • cukrzyca,
 • niewydolność nerek,
 • udar mózgu,
 • miażdżyca tętnic obwodowych.

To wszystko zapewnia zespół doświadczonych lekarzy kardiologów oraz specjalistów z innych dziedzin. Wszyscy oni mają wieloletnie doświadczenia w lecznictwie szpitalnym oraz ambulatoryjnym a większość z nich  wykonuje zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz i interwencyjnej.

Wszyscy oni mają wieloletnie doświadczenia w lecznictwie szpitalnym oraz ambulatoryjnym a większość z nich  wykonuje zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz i interwencyjnej.