• diagnostyka cukrzycy
  • leczenie cukrzycy typu 1, typu 2 i innych określonych
  • leczenie kobiet ciężarnych z cukrzycą
  • diagnostyka i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy
  • edukacja diabetologiczna pacjentów i ich rodzin