• leczenie niewydolności nerek
  • leczenie zespołu nerczycowego
  • diagnostyka i leczenie kłębkowego zapalenia nerek
  • nefroprotekcja w cukrzycy i nadciśnieniu tętniczym
  • kwalifikacja do dializoterapii