Dzięki niemu można odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące anatomii i budowy serca. Badanie jednocześnie po zastosowaniu technik doplerowskich może ocenić  funkcję zastawek serca ( ich szczelność) , kierunki i prędkości przepływającej krwi oraz ciśnienia panujące w poszczególnych jamach serca.

Badanie to muożliwia

  • ukazanie anatomi serca (wielkości jam serca, grubości ścian)
  • ocenę funkcji i budowy zastawek serca
  • ocena ciśnień krwi panujących w poszczególnych jamach serca
  • ocena kierunków  i prędkości przepływającej przez serce krwi
  • ocena frakcji wyrzutowej – EF – wydolności serca jako pompy

Dzięki swojej nieinwazyjności i dokładności jest to jedno z najbardziej przydatnych badań oceniających funkcję i stan serca.

Wymaga jednak dla swojej wiarygodności  wysoko specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanego personelu z wieloletnią praktyką.